Generalitati

 • Obiectivul general

  Posted in Generalitati on Sep 01, 2015

  Obiectivul general. Dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 360 de elevi și studenți aflați în situaţia de tranziţie de la școală la viaţa activă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii prin intermediul unor activităţi de consiliere în carieră cu caracter inovator, care se vor concentra asupra creşterii relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă și, implicit, creşterea şanselor de ocupare ale elevilor şi studenților, activități care vor determina și îmbunătăţirea calității serviciilor de orientare şi consiliere profesională.

 • Obiective specifice

  Posted in Generalitati on Sep 01, 2015

  O.S. 1. Furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la școală la viaţa activă pentru un număr de 360 elevi sau studenți și dezvoltarea serviciilor de consiliere prin intermediul unor metode și instrumente inovatoare care vor fi utilizate în cadrul proiectului și diseminate către agenții relevanți în activitatea de consiliere în carieră prin intermediul unui ghid de consiliere.

 • Rezultate așteptate

  Posted in Generalitati on Sep 01, 2015

  Pentru a facilita inserția pe piața muncii a tinerilor absolvenți este nevoie de măsuri care să faciliteze tranziția de la școală la viața activă. Numărul absolvenților de studii preuniversitare şi universitare care nu își găsesc un loc de muncă după absolvire, sau își gasesc în număr redus locuri de muncă în domeniul în care și-au efectuat studiile este destul de mare, iar pentru o mai bună corelare a calificării cu cererea de pe piața muncii este necesar ca aceștia să fie consiliați și orientați în carieră prin însușirea unor tehnici moderne de căutare a unui loc de muncă, calificarea/ recalificarea în noi meserii cerute pe piața muncii sau dobândirea abilităților și aptitudinilor necesare începerii unei afaceri.