Obiective specifice

Publicat pe 01-09-2015

O.S. 1. Furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în sprijinul tranziţiei de la școală la viaţa activă pentru un număr de 360 elevi sau studenți și dezvoltarea serviciilor de consiliere prin intermediul unor metode și instrumente inovatoare care vor fi utilizate în cadrul proiectului și diseminate către agenții relevanți în activitatea de consiliere în carieră prin intermediul unui ghid de consiliere.

Serviciile integrate de consiliere vor urmări stabilirea corespondenței dintre aspirațiile persoanei consiliate și piața muncii, astfel încât aceștia să ia cea mai bună decizie în ceea ce privește dezvoltarea carierei profesionale.

 

O.S. 2. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor în rândul școlilor, universităţilor, întreprinderilor și altor instituţii în vederea facilitării tranziţiei de la școală la viaţa activă prin încheierea a 20 de acorduri de parteneriat menite să sprijine derularea unor programe de învăţare la locul de muncă pentru 100 de elevi sau studenți participanți la stagii de practică și 100 elevi sau studenți participanți la vizite de studiu.

Furnizarea serviciilor vizează identificarea partenerilor relevanți din regiune pentru organizarea stagiilor de practică și a vizitelor de studiu ce vor facilita tranziția de la școala la viața activă, în corelație cu calificările deținute de beneficiari și interesele lor profesionale.

 

În sprijinul beneficiarilor va veni evenimentul ”zilele carierei” la care beneficiarii și alte persoane interesate (elevi sau studenți) vor putea participa pentru a lua cunoștință cu realitățile pieței muncii și ofertelor de formare profesională.

Organizare practicii și a vizitelor de studiu se va face la orgnizații relevante în domeniile de activitate principale din regiune (industrie, turism, artă, educație, administrație publică) ce vor fi selectate în așa fel încât să răspundă în mare masură așteptarilor beneficiarilor.

 

Obiectivele proiectului contribuie la:

- Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii;

- Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și incluzive;

- Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității.

 

Realizarea acestor obiective este atinsă prin antrenarea specialiștilor pentru furnizarea serviciilor integrate de consiliere profesională la 360 de persoane, elevi sau studenți, cuprinderea în programele de practică (100 persoane) și participarea la vizite de studiu (100 persoane).

Dintre aceștia 10 persoane vor ocupa un loc de muncă, iar 62 persoane își vor continua studiile.

Proiectul vizează dezvoltarea unui model, în domeniul consilierii și orientării profesionale, de asigurare a calității serviciilor integrate de consiliere profesională, organizării stagiilor de practică și a vizitelor de studii tematice.

Posted in Generalitati on Sep 01, 2015