Obiectivul general

Publicat pe 01-09-2015

Obiectivul general. Dezvoltarea aptitudinilor de muncă a 360 de elevi și studenți aflați în situaţia de tranziţie de la școală la viaţa activă, îmbunătăţirea inserţiei acestora pe piaţa muncii prin intermediul unor activităţi de consiliere în carieră cu caracter inovator, care se vor concentra asupra creşterii relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă și, implicit, creşterea şanselor de ocupare ale elevilor şi studenților, activități care vor determina și îmbunătăţirea calității serviciilor de orientare şi consiliere profesională.

Dezvoltarea activităților de consiliere în carieră, adresate elevilor și studenților, se va realiza prin înființarea a doua centre de consiliere, în localitatea Târgu Jiu.

 

Activiățile din cadrul lor vor fi susținute de consilieri, specializați în informare și consiliere, orientare în carieră și creșterea încrederii în sine, acoperind cele mai importante servicii adresate acestei categorii de persoane.

Se crează astfel infrastructura necesară atât din punct de vedere material (imobil, mobilier, echipament, soft), cât și din punct de vedere al resursei umane, pentru a îmbunătăți nivelul de de integrare pe piața muncii a elevilor și studenților astfel încât să înregistrăm o creștere a ocupării.

 

Prin implementarea activităților ne propunem să consiliem profesional 360 de beneficiari ai serviciilor furnizate de Centrele de consiliere. Înființarea lor, va oferi sprijinul necesar pentru creșterea șanselor de integrare pe piața muncii.

Serviciile oferite se vor axa în principal pe intervenția integrată, precum:

- informare și consiliere profesională

- asistență în planificarea carierei

- organizarea eveneimentelor ”zilele carierei”

- organizare stagii de practică

- organizare vizite de studiu etc.

 

Activitățile vor contribui calitativ și cantitativ la creșterea gradului de adaptabilitate și integrare a elevilor și studenților pe piața muncii.

Efectul pozitiv pe termen lung generat de proiect îl regăsim în dezvoltarea unui pol de sprijinire a persoanelor aflate în tranziție de la școală la viața activă, care promoveaza o maniera de abordare flexibilă și personalizată, focusată pe interesul beneficiarului, efect generat de realizarea activităților proiectului, astfel aceștia, în special cei care vor reuși să ocupe un loc de muncă, se vor transforma din persoane beneficiare de sistemul de protecție socială în contributori la sistemul de asigurări sociale.

Cei care vor alege să își continue studiile, prin selectarea informată a programului de formare, potrivit profilului lor personal, vor avea șanse mari să se integreze ulterior pe piața muncii.

Dezvoltarea abilităților necesare tranziției de la școală la viața activă și includerea în proiect a elevilor și studenților, va determina pe termen lung în primul rând creșterea capacității acestora de a-și planifica cariera și de a identifica un loc de muncă pe termen mediu și lung, dar se va reflecta și în dezvoltarea economiei locale și regionale întrucât pe piața muncii vor exista persoane pregătite în meseriile cerute la momentul actual.

Serviciile dezvoltate nu își propun să concureze cu serviciile publice de consiliere ci doar să dezvolte infrastructura de servicii și să contribuie la efortul de creștere a gradului de integrarea a elevilor și studenților pe piața muncii și crearea unor instrumente și modele de buna practică ce vor fi folosite în activitățile de consiliere în carieră.

Posted in Generalitati on Sep 01, 2015