Consiliere vocationala

  • CENTRUL DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ

    Posted in Consiliere vocationala on Sep 01, 2015

    Demersul nostru în ceea ce priveşte adaptarea membrilor grupului ţintă din cadrul acestui proiect la tendinţele de schimbare de pe piaţa muncii constă în informarea, orientarea şi consilierea în carieră şi evaluarea psihologică din perspectiva selecţiei de personal.