CENTRUL DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ

Publicat pe 01-09-2015

Demersul nostru în ceea ce priveşte adaptarea membrilor grupului ţintă din cadrul acestui proiect la tendinţele de schimbare de pe piaţa muncii constă în informarea, orientarea şi consilierea în carieră şi evaluarea psihologică din perspectiva selecţiei de personal.

identitate ocupaţională iniţială, îşi dezvoltă abilităţile, stabileşte o reţea socială, dând piept cu solicitările emoţionale de la început de carieră.

 

Informare şi Consiliere Profesională

 Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor

 Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale (stabilirea compatibilităţii dintre nivelul formării profesionale, aspiraţiile persoanei şi posibilităţile de ocupare pe piaţa forţei de muncă)

 Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră

 Instruire în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă (elaborarea unui CV;

elaborarea unei scrisori de intenţie; prezentarea la un interviu; elaborarea unei scrisori de mulţumire)

 

Organizarea evenimentelor “Zilele Carierei”

În cadrul acestor evenimente elevii și studenții vor cunoaște opțiunile în dezvoltarea

carierei profesionale prin contactul direct cu angajatorii, organizațiile cu atribuții în formarea profesională, instituții publice relevante pe piața muncii etc.

Posted in Consiliere vocationala on Sep 01, 2015