Rezultate așteptate

Publicat pe 01-09-2015

Pentru a facilita inserția pe piața muncii a tinerilor absolvenți este nevoie de măsuri care să faciliteze tranziția de la școală la viața activă. Numărul absolvenților de studii preuniversitare şi universitare care nu își găsesc un loc de muncă după absolvire, sau își gasesc în număr redus locuri de muncă în domeniul în care și-au efectuat studiile este destul de mare, iar pentru o mai bună corelare a calificării cu cererea de pe piața muncii este necesar ca aceștia să fie consiliați și orientați în carieră prin însușirea unor tehnici moderne de căutare a unui loc de muncă, calificarea/ recalificarea în noi meserii cerute pe piața muncii sau dobândirea abilităților și aptitudinilor necesare începerii unei afaceri.

La sfârșitul anului 2013, conform statisticilor AJOFM, județul Gorj se afla în topul primelor 10 județe din tară, cu o rată a șomajului de peste 7%, cu mult peste media pe țară. La nivelul județului lipsa locurilor de muncă esta mai acută ca cea înregistrată la nivel național, iar ponderea șomerilor tineri este mai ridicată.

Raportând șomajul la sistemul de educație inițială, preuniversitară și universitară, se constată că există o necorelare a ofertei educațională cu piața muncii din județ. Pornind de la aceste date am identificat grupul țintă al proiectului ca fiind format din elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ, studenți înmatriculați în sistemul național de invățământ (licență și master).

 

Beneficiul imediat pentru grupul țintă rezultă în intervenția personalizată – ansamblu de metode, tehnici și instrumente specifice de lucru pentru prospectare, analiză și interpretare în scopul furnizării unor indicatori utili în consilierea și orientarea în carieră.

Persoanele din grupul țintă vor fi incluse într-un program integrat de consiliere în carieră care conține trei etape:

  1. consiliere prin ședințe individuale și de grup
  2. dezvoltarea de competențe de comunicare, lucrul în echipă, creșterea stimei de sine, dezvoltarea creativității și tehnici de căutare a unui loc de muncă
  3. realizarea profilului profesional
  4. orientare către grupurile tematice potrivite personalității fiecăruia: artistic, științe umaniste, științe exacte, IT, științele comunicării și antreprenoriat.

Posted in Generalitati on Sep 01, 2015